OBLIBA PROVĚTRÁVANÝCH FASÁD ROSTE

Množství realizací provětrávaných fasád rok od roku roste. Je to dáno především jejich užitnými vlastnostmi a také rozmanitými druhy obkladových materiálů, které nabízíme.

Provětrávané fasády díky tomu nacházejí uplatnění jak u novostaveb rodinných domů, administrativních a komerčních objektů, tak u rekonstrukcí, kde je často problém se zvýšenou vlhkostí zdiva. Nejnáročnější architektonické návrhy jsou často realizovány právě za účasti provětrávaných fasád díky nespočtu možných řešení, designů a povrchů.

Benefity provětrávaných fasád:

  • uplatnění suchých montážních procesů, montáž lze realizovat celoročně
  • volbou vhodného obkladu chráníme budovu proti povětrnostním vlivům a zajišťujeme tak mnohaletou životnost fasády
  • fasádní systém nabízí spolehlivou tepelnou ochranu, zajišťuje vhodné vnitřní klima v budově v zimním i letním období
  • větrání umožňuje udržet optimální vlhkostní režim celé skladby obvodového pláště
  • díky způsobu kotvení lze poškozené desky (obklady) snadno vyměnit, aniž bychom narušili celkový barevný odstín a celou plochu fasády
  • konstrukce eliminuje nerovnosti podkladních ploch
  • díky možnosti řezání desek do libovolných tvarů lze vyhovět architektonickým požadavkům u jakkoli složitých objektů, smozřejmostí je široká škála barevného provedení a povrchů

Kontaktujte nás pro více informací.