DEKMETAL - plechové profily

DKM1A, DKM1B, DKM2A

Na nosnou konstrukci (stěnu budovy) se připevní závěsné konzoly, na které se osadí svisle nebo vodorovně orientované profily. Ty pak tvoří konstrukční podklad pro pohledové prvky fasádního systému DEKMETAL a zároveň vytvářejí vzduchovou mezeru sloužící k odvětrání vzdušné vlhkosti. V případě zateplení fasády je vložená minerální vata překryta doplňkovou hydroizolační fólií lehkého typu.

Nosný rošt je nedílnou součástí fasádního systému DEKMETAL. Upevňuje se na nosnou konstrukci budovy a přenáší zatížení nejen od pohledových prvků a vlastní konstrukce roštu, ale také účinků sání a tlaku větru do samotné nosné konstrukce budovy. Díky rektifikaci roštu mezi jeho jednotlivými komponenty je možné vyrovnat i základní nerovnosti podkladní konstrukce.