Lifebrick Therm

Betonový fasádní obklad Lifebrick Therm je vyroben z vibrolisovaného lehčeného probarveného perlit-betonu se štípanou pohledovou plochou.

GARANTUJEME
NEJNIŽŠÍ CENY NA TRHU

Vibrolisovaný lehčený probarvený perlit-beton se štípanou pohledovou plochou.

 • garance kvality 20 let
 • tepelně-izolační schopnost
 • ekologický materiál
 • tvarová a barevná stálost
 • odolnost vůči povětrnostním vlivům
 • odolnost vůči mechanickému poškození
 • vysoká požární odolnost
 • hlukový útlum
 • omyvatelnost
 • odolnost proti plísním a růstu řas
 • šířka/výška/tloušťka (mm) 220 (±2) /165 (±2) /65 (±4)
 • hmotnost cihly (g) 650 (± 12%)
 • hmotnost m² (kg) 36 (± 15%)
 •  počet ks cihel na m² 56
 • počet (ks) a množství (m²) na paletě 512/9,14
 • hmotnost palety (kg) 353
 • objemová hmotnost (dle ČSN EN 14617-1)         400 (±50) kg.m¯³
 • nasákavost (dle ČSN EN 14617-1)            do 35 %
 • mrazuvzdornost (dle ČSN EN 14617-5)  7+7≥0,4
 • pevnost (dle ČSN EN 14617-2)  min. 0,5 MPa
 • obsah přírodních radionuklidů ²²⁶ Ra 40 Bq/kg I : 0,26
 • požární klasifikace (dle 96/603/ES)         +A1
 • součinitel tepelné vodivosti (č. A 020 – 029815)               λu = 0,095 W/(m·K)
 • Opláštění všech typů stavebních konstrukcí s možností vložení tepelné izolace neomezené šíře.
 • Montáž probíhá suchou cestou na principu dvoubodového závěsu a šroubovaných spojů na certifikovanou dřevěnou nebo kovovou konstrukci.

Ukázky realizací z obkladu Lifebrick Therm

Konzultace a cenová nabídka zdarma

Porovnejte výhody předsazených fasád oproti klasickým!