Lifebrick Standard

Betonový fasádní obklad Lifebrick Standard je vyroben z vibrolisovaného probarveného betonu se štípanou pohledovou plochou.

GARANTUJEME
NEJNIŽŠÍ CENY NA TRHU

Vibrolisovaný probarvený beton se štípanou pohledovou plochou. Složení: Cement, kamenivo, písek, voda, přísady, příměsi.

 • garance kvality 20 let
 • ekologický materiál
 • vysoká pevnost v tlaku
 • tvarová a barevná stálost
 • odolnost vůči povětrnostním vlivům
 • odolnost vůči mechanickému poškození
 • vysoká požární odolnost
 • hlukový útlum
 • omyvatelnost
 • odolnost proti plísním a růstu řas
 • šířka/výška/tloušťka (mm) 220 (±2) /165 (±2) /65 (±4)
 •  hmotnost cihly (g) 1999 (± 12%)
 • hmotnost m² (kg) 115 (± 15%)
 • počet ks cihel na m² 56
 • počet (ks) a množství (m²) na paletě 512/9,14
 • hmotnost palety (kg) 1038
 • objemová hmotnost (dle ČSN EN 14617-1)         2300 (±50) kg.m¯³
 • nasákavost (dle ČSN EN 14617-1)            do 10 %
 • mrazuvzdornost (dle ČSN EN 14617-5)  ≥75
 • pevnost (dle ČSN EN 14617-2)  min. 5 MPa
 • obsah přírodních radionuklidů  ²²⁶ Ra 40 Bq/kg I : 0,26
 • požární klasifikace (dle 96/603/ES)         +A1
 • součinitel tepelné vodivosti        λu = 1,22 W/(m·K)
 • Opláštění všech typů stavebních konstrukcí.
 • Montáž probíhá suchou cestou na principu dvoubodového závěsu a šroubovaných spojů na certifikovanou dřevěnou nebo kovovou konstrukci.
 • Fasádu odborně namontujeme nebo zaškolíme pro její montáž.

Ukázky realizací - fasádní obklad Lifebrick Standard

Konzultace a cenová nabídka zdarma

Porovnejte výhody předsazených fasád oproti klasickým!