KVH HRANOLY A KONSTRUKCE LIFEBRICK

Na nosnou konstrukci (stěnu budovy) se připevní kotevní úhelníky, na které se osadí svisle KVH hranoly nebo KONSTRUKCE LIFEBRICK. Ty pak tvoří konstrukční podklad pro pohledové prvky fasádního systému a zároveň vytvářejí vzduchovou mezeru sloužící k odvětrání vzdušné vlhkosti. V případě zateplení fasády je vložená minerální vata překryta doplňkovou hydroizolační fólií lehkého typu.

KVH HRANOL

  • sražené hrany
  • hoblovaný
  • tvarově stálý
  • impregnovaný

KONSTRUKCE LIFEBRICK

  • hoblovaný
  • impregnovaný

UKÁZKA APLIKACE