MAX EXTERIOR - provětraná fasáda

Max Exterior  je vysokotlaký laminát (HPL desky) vyrobené podle normy EN 438-6, typ EDF s extrémní odolností proti atmosférickým vlivům. Odolnost povrchu je zajištěna dvojitým vytvrzením Acryl-polyuretanové pryskyřice.

FASÁDNÍ KOMPAKTNÍ DESKA MAX EXTERIOR , je vysoce kvalitní velkoformátový deskový materiál, určený především pro komplexní realizaci fasádních a balkónových systémů.

Minimálně 50letá životnost desek je potvrzena zkušebním ústavem ve Vídni.

Ukázky realizací z laminátových desek MAX EXTERIOR

Konzultace a cenová nabídka zdarma

Porovnejte výhody předsazených fasád oproti klasickým!