Desky Aquapanel

AQUAPANEL® Cement Board Outdoor je stavební materiál s dlouhou životností. Vytvoří masivní a suchý podklad, který vydrží extrémní klimatické vlivy – působení větru, deště a sněhu. Deska AQUAPANEL® Cement Board Outdoor je ideální deska vhodná pro omítání, která je určena pro provětrávané fasády.

AQUAPANEL® Cement Board Outdoor je stavební materiál s dlouhou životností. Vytvoří masivní a suchý podklad, který vydrží extrémní klimatické vlivy – působení větru, deště a sněhu. Deska AQUAPANEL® Cement Board Outdoor je ideální deska vhodná pro omítání, která je určena pro provětrávané fasády. Spolu se systémem AQUAPANEL® Cement Board je nabízen jako potřebné příslušenství omítkový systém AQUAPANEL® Putzsystem pro povrchovou úpravu.

Složení výrobku Knauf Aquapanel:

Cementová deska s jádrem z portlandského cementu a přísad, na obou stranách zpevněná vložkou ze skelných vláken. Konce jsou odříznuty a hrany zpevněny.

Možnosti aplikace:         

Desky AQUAPANEL® Cement Board Outdoor nacházejí uplatnění při renovacích fasád a realizaci dalších venkovních a zvláštních projektů.Desky AQUAPANEL® Cement Board Outdoor jsou používány jako podklad pod omítku. Desky AQUAPANEL® Cement Board Outdoor použité pro provětrávaný systém musí být kryty omítkovým systémem AQUAPANEL®. Možnosti použití jsou jak na novostavby, tak pro sanaci starých fasád, za použití dřevěné či hliníkové konstrukce.

Technické parametry:

 • Šířka (mm)                                                                                                       900
 • Délka (mm)                                                                                                      1200/1250/2400/2500
 • Tloušťka (mm)                                                                                                12,5
 • Min. poloměr ohýbání (m) pro desku šířky 900 mm                       3
 • Min. poloměr (m) pro desku šířky 300 mm                                         1
 • Hmotnost (kg/m2)                                                                                        cca. 16
 • Obj. hmotnost v suchém stavu (kg/m3)                                                              cca. 1150
 • Pevnost v ohybu (N/mm2)                                                                        ≥ 6,2
 • pH                                                                                                                        12
 • Modul E (N/mm2)                                                                                         cca. 4000 – 7000
 • Tepelná vodivost λR (W/(m.K)) podle DIN 4108                                0,36
 • Tepelná roztažnost (10-6/K)                                                                      7
 • Součinitel difúzního odporu pro vodní páry μ (-)                                             19
 • Změna délky při změně ze suchého stavu do                       stavu nasycení vodou (%)                                                                          0,1
 • Třída reakce na oheň                                                                                   A1 podle EN 13501, nehořlavé

Doplňující osvědčení / zkušební zprávy / dobrozdání

Číslo                                                     Norma                                                 Obsah

BBW0215050                                     DIN EN ISO 12572                            Propustnost pro vodní páry

BBW0215050                                     DIN 52612-1                                       Tepelná vodivost

BBW0215050/1                                 DIN 52104-2                                       Změna mráz – voda

3001-56                                                              –                                             Dodržení ochrany životního prostředí

3001-57                                                              –                                             Odolnost proti vzniku plísně

220004884/06                                   BS 8200                                                Odolnost proti úderu

 • odolnost proti vodě – nedochází k bobtnání ani ztrátě tvarové stability
 • odolnost proti vlhkosti a povětrnostním vlivům
 •  odolnost při střídání mrazu a tání
 • stabilní konstrukce z portlandského cementu s dlouhou životností
 • odolnost proti ohybu a nárazu
 • bezpečný a hygienický materiál
 • nehořlavé
 • odolnost proti tvorbě plísní
 • propustnost pro vodní páry

Ukázky realizací fasád - KNAUF AQUAPANEL

Konzultace a cenová nabídka zdarma

Porovnejte výhody předsazených fasád oproti klasickým!