Větraná fasáda, jejíž obkladové prvky jsou do sebe natěsno uzamčeny, takové obklady se již nespárují.

Konzultace a cenová nabídka zdarma

Porovnejte výhody předsazených fasád oproti klasickým!