Plocha odvětrávané fasády s viditelnými průběžnými spárami.

Konzultace a cenová nabídka zdarma

Porovnejte výhody předsazených fasád oproti klasickým!