Výsledný vzhled odvětrané fasády je podstatný pro celkový dojem ze stavby a její začlenění do okolního prostředí.

Konzultace a cenová nabídka zdarma

Porovnejte výhody předsazených fasád oproti klasickým!